Maria Bnińska: “What does the 60th anniversary of the Voice of America (in 2002) mean for you?”

Lech Wałęsa: “I think, it is the present victory; its role in this victory. At the same time, it is contribution to general knowledge, my own and for generations that lived through this period. Many did not see the effects of their work. We must remember many, in history and in everything else; they have made a great contribution. This is, I think, for today the great contribution of the Voice of America.”

Maria Bnińska: “Co dla pana oznacza i czym jest dla pana sześdziesięciolecie (2002) Głosu Ameryki?”

Lech Wałęsa: “No myslę, że obecnym zwycięstwem, udziale w tym zwycięstwie. Jednocześnie jest to uzupełnieniem wiedzy ogólnej, tak moim jak i pokoleń, które w tym okresie przewinęły się. Wielu nie doczekało efektów swojej pracy. O wielu musimy pamiętać, i w historii i w tym wszystkim, że mają wielki wkład. To tym, myslę, tylko i wyłącznie na dzisiaj jest ta wielka zasługa jaką jest Głos Ameryki.”

Polish Solidarity leader and now former President Lech Wałęsa talks about the importance of Voice of America (VOA) Polish broadcasts to Poland during the Cold War. The video recording was done by VOA Warsaw correspondent Maria Bninska in 2002.

Add Comment